Sponsoring

Wordt Vriend van Sint Antonius en steun de harmonie!

Een bijdrage leveren aan onze vereniging.

De Stedelijke Harmonie Sint Antonius is diep geworteld in het maatschappelijke en culturele leven van de stad Weert. Het plezier dat wij de Weerter samenleving geven, door het verzorgen van diverse buitenoptreden en concerten, gebeurt door onze leden allemaal op vrijwillige basis uiteraard. De steun van sponsoren en begunstigers is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Deze steun behoeft niet financieel te zijn, maar het mag ook een vorm van sponsoring in natura zijn. Verder kunnen onze sponsoren ervoor kiezen om anoniem te zijn of openbaar te sponsoren. Met uw goedkeuring vermelden wij u dan graag op deze pagina.

Wordt Vriend van Sint Antonius:
Vanaf € 25,00 per jaar mag u zich Vriend van Sint Antonius noemen en steunt u onze vereniging zodat wij onze leden kunnen blijven voorzien van opleidingen en instrumenten.

Wilt u meer informatie over sponsoring en de besteding van sponsoropbrengsten, of wilt u een bijdrage leveren in de vorm van financiële steun of vrijwilligerswerk? Stuur ons een email via secretariaat@sintantoniusweert.nl, maak gebruik van nevenstaand contactformulier of neem contact op met:
Henk Schaekers,  tel 0628349959
Harry Handels, tel 0637433648

Contactformulier

Logo dakbehoud Nederland

Bezoek ons: Muziekhuis Weert

 

 

Bezoekadres Stedelijke Harmoniue Sint Antonius Weert
Muziekhuis Weert
Schuttebeemd 132
6004 GV Weert