Historie

Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert in het kort

De Stedelijke Harmonie St. Antonius heette aanvankelijk St. Theunis en werd opgericht in 1879 rond Driekoningen (begin januari).De Fanfare St. Teunis beschikte tijdens de oprichting slechts over een zestal instrumenten. Veel te weinig om een gezelschap te formeren. Onmiddellijk hield men een collecte en konden met de opgehaalde gelden acht instrumenten van de kerkelijke fanfare te Heel worden aangekocht. De repetities begonnen half februari 1879 en al snel bleek dat afgezien van het musiceren, het gelijktijdig marcheren niet zo makkelijk onder de knie te krijgen was. Herhaaldelijk vielen er bij de mars- en blaasoefeningen instrumenten op de grond en deze liepen daarbij ernstige schade op. Jean van Dooren wist daar wel raad mee en liet het gezelschap in plaats van instrumenten, alleen met stokken exerceren.

De repetities en exercities verliepen zeer voorspoedig en op 25 maart 1879 kon een eerste muzikale rondwandeling naar Altweert worden gemaakt. Nog in datzelfde jaar werden de beide processies opgeluisterd. Het eerste feestconcert vond plaats op 30 juli in de tuin van J.M. Boonen ter gelegenheid van de opening van de voor Weert zo belangrijke spoorlijn Gladbach-Antwerpen.

Het aantal leden nam snel toe en vanwege het daaruit voortkomende gebrek aan repetitieruimte op Altweert, verhuisde de fanfare begin 1880 naar de stad. De fanfare St. Teunis kreeg haar lokaal bij M. Kneepkens in “Het Bruine Paard” op de Markt.

In 2018 bestaat De harmonie uit een groot harmonieorkest, een opleidingsorkest en een percussiegroep. Daarnaast is er nog een afdeling Opleiding waar beginnende muzikanten op de Muziekschool een instrument leren bespelen. De vereniging telt in totaal ongeveer 90 leden.

Het doel van de Stedelijke is om met elkaar – in harmonie – muziek te maken, stedelijke en kerkelijke activiteiten muzikaal op te luisteren en zich regelmatig aan het publiek te presenteren.

In 2002 vond er een wisseling van dirigenten plaats. Dirigent Tjeu Snoek droeg na vijftien jaar het dirigentenstokje over aan de heer Willy Fransen uit Zolder (België). Willy Fransen is in 2007 opgevolgd door Stijn Rutten uit Gemert (N-B). In 2009 keerde Tjeu Snoek terug op de ‘bok’.

Als thuisbasis heeft de harmonie sinds juli 2015 de sportzaal van de voormalige middelbare school aan de Schuttebeemd samen met De Kerkelijke (daarvoor was dat de voormalige kerk van Groenewoud en daarvoor was dat de Poort van Limburg), waar elke dinsdag- en woensdagavond wordt gerepeteerd. Het vaste jaarprogramma van de Stedelijke omvat onder andere de volgende optredens:

  • Een Nieuwjaarsconcert in januari.
  • Meedoen met de Groeëte Rogstaekersoptocht.
  • Uitvoeren van het Oranjeconcert in het Munttheater rondom Koningsdag ter ere van de Koninklijke gedecoreerden.
  • Uitvoeren van een Zomerconcert op de laatste donderdagavond voor de zomervakantie op de Markt.
  • Muzikale begeleiding bij opening grote kermis in Weert.
  • Voor- en Najaarsconcert op wisselende locaties.
  • St. Caeciliafeest op een zaterdag in november met een muzikale rondwandeling door de stad.

Zie voor actuele informatie de Jaarkalender
Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van concerten en activiteiten.

Behalve voor bovengenoemde optredens wordt de Harmonie ook gevraagd voor serenades en het muzikaal omlijsten van activiteiten van de gemeente Weert en particuliere organisaties. De Stedelijke Harmonie wil gedurende het gehele jaar voor zover mogelijk met haar muzikanten midden in de Weerter gemeenschap staan.

De Stedelijke Harmonie is begiftigd met de erepenning van verdienste van Hare Majesteit de Koningin en de erepenning van verdienste van de gemeente Weert. De heer Heijmans, burgemeester van Weert, is de huidige beschermheer.

Wilt u meer weten over onze harmonie?