Historie

Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert in het kort

De Stedelijke Harmonie St. Antonius heette aanvankelijk St. Theunis en werd opgericht in 1879 rond Driekoningen (begin januari).De Fanfare St. Theunis beschikte tijdens de oprichting slechts over een zestal instrumenten. Veel te weinig om een gezelschap te formeren. Onmiddellijk hield men een collecte en konden met de opgehaalde gelden acht instrumenten van de kerkelijke fanfare te Heel worden aangekocht. De repetities begonnen half februari 1879 en al snel bleek dat afgezien van het musiceren, het gelijktijdig marcheren niet zo makkelijk onder de knie te krijgen was. Herhaaldelijk vielen er bij de mars- en blaasoefeningen instrumenten op de grond en deze liepen daarbij ernstige schade op. Jean van Dooren wist daar wel raad mee en liet het gezelschap in plaats van instrumenten, alleen met stokken exerceren.

De repetities en exercities verliepen zeer voorspoedig en op 25 maart 1879 kon een eerste muzikale rondwandeling naar Altweert worden gemaakt. Nog in datzelfde jaar werden de beide processies opgeluisterd. Het eerste feestconcert vond plaats op 30 juli in de tuin van J.M. Boonen ter gelegenheid van de opening van de voor Weert zo belangrijke spoorlijn Gladbach-Antwerpen.

Het aantal leden nam snel toe en vanwege het gebrek aan repetitieruimte op Altweert, verhuisde de fanfare begin 1880 naar de stad. De fanfare St. Theunis kreeg haar lokaal bij M. Kneepkens in “Het Bruine Paard” op de Markt.

Tegenwoordig bestaat de harmonie uit een groot harmonieorkest, een opleidingsorkest en een percussiegroep. Daarnaast is er nog een afdeling Opleiding waar beginnende muzikanten op de Muziekschool een instrument leren bespelen. De vereniging telt in totaal ongeveer 55 leden.

Het doel van onze vereniging is om met elkaar – in harmonie – muziek te maken, activiteiten muzikaal op te luisteren en zich regelmatig aan het publiek te presenteren.

Als thuisbasis heeft de harmonie sinds juli 2015 het Muziekhuis Weert aan de Schuttebeemd. Dit gebouw is gezamenlijk eigendom van Sint Antonius en harmonie St. Joseph 1880.

De Stedelijke Harmonie wil gedurende het gehele jaar voor zover mogelijk met haar muzikanten midden in de Weerter gemeenschap staan.

De Stedelijke Harmonie is begiftigd met de erepenning van verdienste van Hare Majesteit de Koningin en de erepenning van verdienste van de gemeente Weert. De heer Vlecken, burgemeester van Weert, is de huidige beschermheer.

 


Wilt u meer weten over onze harmonie?